Maak een linux distributie

Met dit project maak je een eigen distributie van linux die je volledig kunt veranderen met een virtuele terminal.

De benodigde software installeren

Bij dit project gebruik ik een tool genaamd cubic. Hiermee kan je een ubuntu gebaseerd linux installer iso zoals mint uploaden en volledig aanpassen met een virtuele linux terminal. Het is eenvoudig te installeren. Open terminal op je huidige linux en typ

sudo add-apt-repository ppa:cubic-wizard/release

dit voegt de benodigde software bron toe. Daarna typ je

sudo apt update

dit update de bronnen. daarna

sudo apt install cubic

dit installeert de cubic tool

open nu cubic van je apps

cubic gebruiken

In cubic selecteer je project map. Als je deze nog niet hebt maak er dan een aan. Klik op volgende.

Nu heb je een ISO nodig waar je het besturingssysteem op wilt baseren. Dit kan elk Ubuntu gebaseerd besturingssysteem zijn.

Vul nu de informatie over jouw systeem in in de rechterkolom.

Wacht nu op cubic om dingen voor te bereiden

Hierna kom je in de virtuele terminal. Hier kan je het besturingssysteem veranderen.

Als je klaar bent klik je op volgende. Cubic rond het proces nu af en alle vragen die het stelt kan je op standaard laten.

Je iso staat nu in je project map.