Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de contributie?

De contributie wordt jaarlijks bepaald. Deze bedragen staan genoemd in ons huishoudelijk reglement.

Wat als mijn kind ouder wordt/is dan 18, kan hij/zij dan alsnog terecht bij DJO?

Kinderen die onder de 19 zijn kunnen gewoon lid worden bij de DJO. Hierna kunnen ze nog tot hun 21ste lid blijven als Senior Leden. In sommige gevallen zouden ze zelfs door kunnen groeien tot aspirant begeleider en uiteindelijk tot begeleider.

Voor mensen die al boven de 18 zijn is Bitlair ook een mooi alternatief. We delen het pand met elkaar.

Kan ons kind ook nog lid worden als het contributie geld eigenlijk te hoog voor ons is?

In de provincie Utrecht kan er een speciaal jeugdfonds worden aangevraagd voor gezinnen die maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum verdienen. Deze kunnen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage krijgen van maximaal € 450,- per jaar per kind. Een aanvraag is mogelijk voor kinderen/jongeren tussen de 4 en de 18 jaar. Dit kunt u hier aanvragen.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om een strippenkaart te nemen, in plaats van een abonnement. Ook andere vormen zijn bespreekbaar (half jaar bijvoorbeeld). Neem dan even contact op met ons, of vraag naar een bestuurslid als u bij ons binnenloopt.

Zijn er open dagen?

Ongeveer twee keer per jaar organiseren we een open dag samen met Bitlair. Daarnaast staan we ieder jaar op de Verenigingenmarkt op het Eemplein. Dit wordt op onze site bekend gemaakt, of op onze Facebook pagina. Maar eigenlijk is het iedere week open dag, want jullie mogen gewoon binnenlopen tijdens DJO openingen. We geven graag een rondleiding! Kijk in de vakantietijd voor de zekerheid eerst even in onze agenda of DJO geopend is.

Is DJO Amersfoort gesloten tijdens schoolvakanties?

We zijn alleen tijdens schoolvakanties open als we voldoende begeleiders beschikbaar hebben. In de praktijk komt het niet meer veel voor dat we gesloten zijn in de vakantieperiodes.

Moet ik kiezen tussen vrijdagavond of zaterdagochtend en kan ik wisselen?

We zijn dat sinds 2022 op experimentele basis aan het loslaten. We hebben een inschrijfsysteem ingevoerd tijdens de Coronamaatregelen, waar je een plekje kan claimen op één van de beide dagdelen. Dat bevalt zo goed, dat we dat willen blijven gebruiken. Leden zitten dan niet meer vast aan een vast dagdeel, maar kunnen ook eens op het andere dagdeel komen.

Kan ik op beide dagdelen komen?

Dit kan alleen als we voldoende ruimte hebben. De contributie zal dan wel wat verhoogd worden als dat op regelmatige basis gebeurt (150%). Dit dient overlegd te worden met een bestuurslid.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het contactformulier in te vullen. Zet in het bericht dat je je lidmaatschap wilt beëindigen en per wanneer. We sturen je een bevestiging zodra je bent uitgeschreven.

We willen natuurlijk graag dat je blijft. Wellicht kunnen we nog iets doen om je van gedachten te veranderen? Aarzel niet en overleg even met een begeleider!

Werkt DJO Amersfoort met vrijwilligers?

Stichting DJO Amersfoort heeft uitsluitend vrijwilligers in dienst, die dit met veel toewijding naast hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.

Zijn er ook nog andere DJO locaties in het land?

De Jonge Onderzoekers is geen landelijke federatie meer. Maar er zijn nog diverse locaties die, net als Amersfoort, actief zijn als zelfstandige stichting. De namen kunnen inmiddels ook wat veranderd zijn. Wij kennen niet alle locaties, maar weten in elk geval van het bestaan van DJO Nijmegen, DJO Groningen en DJO Eindhoven.

Hoe groot is DJO Amersfoort?

Wij hebben ongeveer tussen de 60 en 70 jeugdleden en ca. 15 begeleiders. Van de laatste groep hebben 5 personen zitting in het bestuur.

Ons pand heeft een oppervlakte van 340 vierkante meter, die we delen met stichting Bitlair.

Hoe lang bestaat DJO Amersfoort al?

Wij bestaan al sinds begin 1980.