Organisatie

Doel

De stichting stelt zich ten doel wetenschap en techniek toegankelijk te maken voor jeugd en jongeren met nadruk op het bevorderen van de zelfwerkzaamheid met behulp van recreatieve, educatieve en cultureel-vormende elementen.

Bestuur

De bestuurlijke activiteiten worden door vier mensen uitgevoerd. Het bestuur onderhoudt de contacten met andere instellingen zoals de Gemeente Amersfoort. Ook bepaalt het bestuur de koers van DJO en de eisen die gesteld worden aan begeleiders en ondersteuners. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Klik hier om naar de pagina te gaan.

 

Begeleiders

De begeleiders zijn er om de leden te begeleiden met hun projecten en om ervoor te zorgen dat alles veilig en goed verloopt. Nieuwe leden zullen (bijna) constant worden begeleid waarbij de al wat verder gevorderde leden zelf kunnen beslissen wat ze willen doen en er alleen een begeleider te pas komt als dit ook daadwerkelijk nodig is. Begeleiders zijn vrijwilligers die voor hun werk bij DJO geen vergoeding ontvangen.

Klik hier om naar de pagina te gaan.

Inkomsten

Stichting De Jonge Onderzoekers Amersfoort verkrijgt haar inkomsten op de volgende manier:

  1. Door contributie van haar leden
  2. Door sponsoren en donaties
  3. Subsidies

De inkomsten worden gebruikt voor de huur van ons gebouw en het inkopen van materialen ten behoeve van onze leden.

Beloningsbeleid

Alle vrijwilligers, bestuurders en begeleiders van Stichting De Jonge Onderzoekers Amersfoort ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Bovenstaande informatie is ook beschreven in een “beleidsplan”. U kunt het hier downloaden in PDF formaat:

Smoelenboek (alleen voor leden)

In het smoelenboek zie je foto’s van leden, begeleiders en bestuursleden en de namen van deze personen.

Klik hier om naar de pagina te gaan.