Bestuur

Bestuur

De bestuurlijke activiteiten worden door vijf mensen uitgevoerd. Het bestuur onderhoudt de contacten met andere instellingen zoals de Gemeente Amersfoort. Ook bepaalt het bestuur de koers van DJO en de eisen die gesteld worden aan begeleiders en ondersteuners.

Tjalling Brouwer
Functie:
Voorzitter
Alexander Molenaar
Functie:
Penningmeester
Timothy Henderson
Functie:
Secretaris
Veiligheidscoördinator
Ronald Moesbergen
Functie:
Algemeen Bestuurslid
Jeroen Stroeve
Functie:
Algemeen Bestuurslid

Neem contact op met het bestuur door middel van dit formulier.