Maak een discord bot

Discord geeft de mogelijkheid om bots te maken waarmee je acties kan automatiseren en extra functies kan toevoegen aan het platform.

In dit artikel leer je hoe je een simpele Discord bot kan maken.

Bot aanmaken

Discord Bots kunnen gemaakt worden op de site Discord Applications. Hier kun je een application maken.
Met een application kan je vervolgens een bot maken, door in de application instellingen te klikken op bot.

Na het maken van de bot kan je de token kopiëren. Met deze token kan je inloggen op het account van de bot.

Bot toevoegen aan server

Om een Discord bot toe te voegen aan een server gebruik je de application id. Deze staat bij de algemene informatie van de Discord Application.

Vul op deze site de permissions van de bot in en de client id (application id).

Hierna kan je de link van de site gebruiken om de bot toe te voegen aan een server.

Bot programmeren

Voor Discord bots word er meestal gekozen tussen python of nodejs. Dit maakt voor de bot niet veel uit en is vooral eigen keuze.

Bot (nodejs)

Installeer eerst nodejs en npm. Voor windows of mac wordt npm vanzelf geïnstalleerd wanneer je nodejs installeert.

Voor nodejs gebruik je een module genaamd discord.js. Om deze module te installeren typ je in een map npm i discord.js

In het bestand index.js begin je met de volgende code, om een client te maken om te gebruiken met Discord.

const Discord = require("discord.js");

const client = new Discord.Client({ intents: ["GUILDS", "GUILD_MESSAGES"]});

De intents in deze code staan voor de modules van Discord die je nodig hebt, de verschillende intents staan hier.

Hierna kan je luisteren naar commands met deze code

client.on('messageCreate', message => {
 let messageArray = message.content.split(" ");
 let cmd = messageArray[0];
 let args = messageArray.slice(1);
  
 if (!cmd.startsWith("$")) return;

 if (cmd == "$ping") {
  message.reply("pong");
 }
}

Als laatste kan je inloggen in de bot met de volgende code

client.login("token");

Hierna kan je de bot aanroepen met het command: node index.js

Bot (python)

Installeer eerst python3 en pip.

Voor python gebruik je een module genaamd discord.py. Om deze te installeren typ je pip install discord.py

In het bestand main.py maak je een client om te gebruiken met Discord met de volgende code

import discord
from discord.ext import command

client = discord.Client()
client = commands.Bot(command_prefix = '$')

Om te luisteren naar commands gebruik je deze code

@client.command()
async def ping(ctx): 
 await ctx.send("pong")
 

Je kan inloggen met

client.run("token")

Hierna kan je de bot starten met het command: python main.py