De nuttige Useless Box.

Stijn en ik (Rolf) hebben samen een tijdje geleden een Useless box gemaakt. De box is door een heleboel verschillende fases heen gegaan en werd met elke vrijdag avond een stukje beter.

Op internet zagen we een filmpje van zo’n nutteloze doos en we moesten er erg om lachen, Tjalling ook trouwens. Toen kwamen we op het briljante idee om er zelf één te maken. We hebben eigenlijk alle ruimtes behalve het lab bij DJO benut. We hebben de behuizing met de lasercutter gemaakt, dat was nog best lastig want we moesten werken met de oude versie van makercase.com. Ook hebben we het armpje aan de servo ge3dprint. Het houthok was altijd handig voor boren en zagen natuurlijk dus die hebben we ook gebruikt.
Toen kwam ik op het idee om een reset knop te maken. Dat was aardig goed gelukt.

We vonden een tijdje daarna een eenzaam plaatje plexiglas dat wel heel graag de voorkant van onze doos wou zijn dus we hebben hem uit zijn lijden verlost. Daarna gooiden we er gewoon een hele hoop ledjes in. Dat werd een beetje rommelig dus hebben we een stukje LED-strip bemachtigd. Die lieten we natuurlijk vrolijk flitsen door onze doorzichtige voorkant.

We hebben natuurlijk ook wat hulp gehad bij het coderen van de 2 arduino uno’s die we er in hebben gedaan. Hierbij de code:

include 
long randNumber;
/*
Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
by Michal Rinott http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott
modified on 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
*/
include
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup() {
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
randNumber = random(100, 3000);
digitalWrite(16, LOW);
if(digitalRead(5)){
digitalWrite(16, HIGH);
if(digitalRead(6)){
Serial.println(randNumber);
delay(randNumber);
myservo.write(13);
delay(400);
myservo.write(138);
}
}
}