Boost converter informatie over spanning en stroom (vermogen)

Houd met het volgende rekening als je een boost converter gaat gebruiken:

De hogere uitgangsspanning krijg je niet cadeau: de spanning aan de ingang is immers lager, dus moet de opgenomen stroom hoger zijn om het afgegeven vermogen te kunnen leveren.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Stel dat de uitgangsspanning is ingesteld op 10V en daar moet een stroom geleverd worden van 250mA (= 0,25A), dan is de opgenomen stroom aan de ingang, bij een ingangsspanning van 5V, twee keer zo hoog (de spanning is namelijk de helft lager). Daar komt nog een beetje verlies in de converter bij, dus zit je al snel aan 550mA opgenomen stroom.

Voorbeeld 2:
De uitgangsspanning is 12V en de geleverde stroom is daar 110mA, dan is bij 5V aan de ingang de opgenomen stroom daar:  12 / 5 = 2,4x. Dus de opgenomen stroom is 110 x 2,4 = 264mA, plus wat verlies van ongeveer 10% extra (ca. 290mA).

Waarschuwingen:

Opgepast dus met voeding uit een USB aansluiting! Weet hoeveel stroom de aansluiting mag leveren. Een USB voeding/lader mag vaak 2,1A leveren (=2100mA). Een computer soms maar 500mA (afhankelijk van de USB versie en de specificatie). Met twee 12V ventilatoren van 100mA op de boost converter zit je dan al net over de limiet (wat nog net kan). Ook accu’s kennen grenzen.

Begrens de maximale spanning van de boost converter en meet het ingestelde voltage aan de uitgang altijd. Een paar slagen teveel aan de potmeter draaien kan je aangesloten apparaat al vernielen. Veel boost converters kunnen maximaal meer dan 30V spanning leveren! Een elektronicabegeleider kan je eventueel helpen de potmeter te begrenzen met een serieweerstand. Of vraag om de potmeter te vervangen voor vaste weerstanden als je maar één uitgangsspanning nodig hebt.

Technische formule voorbeeld 1:

Gegeven: het opgenomen vermogen aan de ingang is bijna gelijk aan het afgegeven vermogen aan de uitgang. Iets hoger vanwege het verlies in de boost converter.

P = U x I

P = vermogen in Watt (W)
U = spanning in Volt (V)
I = stroom in Ampère (A)

Afgegeven vermogen:  P = 10 x 0,25 = 2,5W

Aan de ingang hebben we 5V en het opgenomen vermogen is daar ook 2,5W, plus ca. 10% (verlies) = 2,75W.
Wat wordt dan de opgenomen stroom?

I = P / U

I = 2,75 / 5 = 550mA