Raspberry Pi Lamp met Alexa

Raspberry Pi Lamp

Met dit project maak je een lamp die je via Alexa (voice geactiveerd) aan en uit kunt schakelen. Je hebt hiervoor de volgende componenten nodig:
 • Raspberry Pi (model B +)
 • USB-microfoon speakers
 • High-capacity outlet naar USB-converter
 • Micro-USB-kabel
 • Verlengsnoer
 • Relais
 • Verbindingsdraden
 • Lamp

Stappen:

 • Raspbian Stretch op micro SD-kaart branden (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)
 • Maak een leeg bestand met de naam ssh in de opstartpartitie van de SD-kaart om verbinding via ssh mogelijk te maken
 • Volg de instructies hier om via wifi en ssh verbinding te maken met de PI
 • Maak er verbinding mee met een VNC Client of PuTTy
 • Sluit de kabels als volgt aan:

 • Type: sudo apt-get update
 • Type: sudo apt-get-upgrade –y
 • Volg de instructies om AlexaPi te installeren die het zou moeten opstarten na de installatie, zorg ervoor dat als je Alexa registreert, je het registreert vanaf de VS, dit is nodig voor IFTTT
 • Als het geluid werkt, kun je deze stap overslaan; Type sudo nano /etc/opt/AlexaPi/config.yaml en verander playback_handler: “vlc” naar playback_handler: “sox”
 • Knip het verlengsnoer door en strip de draden. Verbind de blauwe (neutrale) draden samen en de groene (aarde) draden samen met de draadverbindingen, verbind de bruine draad als volgt:

 • Sluit de voedingsdraden zo aan op het relais

 • Sluit de voedingsdraden op deze manier op de Pi aan

 • Maak een script om te testen of de lamp is ingeschakeld door te typen”sudo nano LEDOn.py”
 • Zet de volgende code in het script:
import RPi.GPIO as GPIO
setmode(GPIO.BCM)
setup(2,GPIO.OUT)
print "LED on"
output(2, False)
 • Maak nog een script om de lamp uit te schakelen “sudo nano LEDOff.py” met de volgende code:
import RPi.GPIO as GPIO
setmode(GPIO.BCM)
setup(2,GPIO.OUT)
print "LED off"
output(2, True)
 • Type sudo python LEDon.py om de lamp aan te zetten
 • Type sudo python LEDoff.py om de lamp uit te zetten
 • Volg de instructies hier om IFTTT in te stellen

Afbeelding van het hele project